Kulturdagen 23 maj 2017

Program Kulturdagen 23 maj kl. 14.00-16.00

14.00 Sten hälsar alla välkomna vid stora scenen

Gemensam sång: We are the world

14.15-14.45      Ako och Grosse uppträder med 4:an och 5:an på stora scenen.

Fikaförsäljning under hela eftermiddagen.

14.45

Sånguppträdande (F-klass i klassrummet)

Sånguppträdande (klass 1 i klassrummet)

Skola för 100 år sedan (3:an i klassrummet)

15.00

Musik och dansuppträdande (klass 2 i klassrummet)

Bokredovisning (klass 4 i klassrummet)

Cup song (elever från klass 5 i musiksalen)

15.15

Djuren på vintern (elever från klass 4 berättar i entrén, stora skolhuset)

Cup song (elever från klass 5 i musiksalen)

15.30

Skola för 100 år sedan (3:an i klassrummet)

Bokredovisning (klass 4 i klassrummet)

15.45

Sånguppträdande (klass 1 i klassrummet)

Musik och dansuppträdande (klass 2 i klassrummet)

Djuren på vintern (elever från klass 4 berättar i entrén, stora skolhuset)

Öppna utställningar under hela eftermiddagen:

Tittskåpsutställning (F-klassen)

Bondgården och livscykler (klass 1)

Djuren på vintern (klass 4)

 

 

19 maj 2017